Ekoboerderij De Lingehof, Randwijk

Project: Nieuwbouw productie en/verwerkingsruimten voor biologisch geteelde groenten en geconditioneerde opslagruimten voor opslag wortels, aardappelen en uien.
Opdracht voor: Leveren en monteren van 2.100 m2 sandwichpanelen, overheaddeuren en schuifdeursystemen.

Opdrachtgever: Ekoboerderij De Lingehof te Randwijk

Leverancier panelen: Cladding Point B.V.
Leverancier deuren: Salco B.V.

“De Lingehof is van ouds her een melkveehouderij bedrijf, de verpachter (Stichting Lyndensche fonds) heeft de boerderij in 2003 aangekocht. De wens vanuit de verpachter was er toen om het bedrijf om te schakelen naar biologische landbouw. De gebouwen waren versleten, de koeien waren weg en er was geen quotum. Het was duidelijk dat er geen koeien meer konden komen en dat het bedrijf omgeschakeld kon worden naar biologische akkerbouw.”

“Het bedrijf is in 2003 omgeschakeld naar biologische landbouw, sinds 2005 zijn wij in het bedrijf gekomen om de bedrijfsvoering op te pakken. In 2008 zijn wij zelfstandig pachter geworden en hebben we de naam iets veranderd in Eko boerderij de Lingehof. In 2013 telt het bedrijf ongeveer 95 hectare en worden er meer dan 13 teelten geteeld. 8 ha zandgrond ligt in Wageningen. In 2010 zijn samen met de verpachter gebouwen stevig aangepakt. De meeste producten kunnen worden opgeslagen en verwerkt op het bedrijf.

Gebouwen
De bewaring geeft plaats aan ongeveer 800 kisten product opslag. De ruimtes zijn geventileerd en kunnen we er verwarmen en koelen. De bewaarcomputer van Mooij zorgt voor het juiste klimaat passend bij het product.”